Zebranie wiejskie 10.08.2016

Nowy Białcz, 01.08.2016

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

W środę 10 sierpnia 2016 r. o godz. 20-stej w wigwamie na boisku sportowym pomiędzy Nowym Białczem a Karśnicami odbędzie się zebranie wiejskie. Tematem zebrania będzie uchwalenie wniosku dotyczącego podziału środków przypadających na sołectwo Nowy Białcz w ramach funduszu sołeckiego.

 

 

Sołtys wsi Nowy Białcz

- Anna Jaworska -

Pliki do pobrania: