Dożynki 29.08.2010

29 sierpnia 2010 roku na Sali w Karśnicach odbyły się uroczystości dożynkowe oraz festyn „Sportowe Wakacje”. Pomimo dużego optymizmu mieszkańcóww ostatniej chwili gwałtowna ulewa zmusiła organizatorów przenieś imprezę z przystrojonego dożynkowymi dekoracjami boiska sportowego między Nowym Białczem a Karśnicami na salę w Karśnicach. Nie przeszkodziło to jednak dobrej zabawie.

Na imprezę przybyli licznie zaproszeni goście: Burmistrz Śmigla – Wiktor Snela, Zastępca Burmistrza Śmigla – Wiesława Poleszak-Kraczewska, Radny Rady Powiatowej Wlkp Izby Rolniczej – Krzysztof Walachowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla – Stanisław Pawlak, Radny Powiatowy –Stefan Stachowiak, Zastępca prezesa Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – Eliza Dolczewska, Proboszcz parafii Wilkowo Polskie – ks. Marek Smólski.

Uroczystości z małym opóźnieniem z powodu deszczu rozpoczęły się Mszą Świętą, podczas której zostały poświęcone wieniec żniwny oraz dożynkowe chleby. Następnie odbył się obrzęd dożynkowy, podczas którego starostowie Hanna Ratajczak z Karśnic oraz Sławomir Urbaniak z Nowego Białcza wręczyli symboliczne chleby Burmistrzowi Śmigla Wiktorowi Snela oraz sołtysom wsi Brońsko, Karśnice, Księginki, Nowy Białcz. Po wspólnym dzieleniu się odłamkami chleba nastąpiła część artystyczna. Mieszkańcy uśmiali się po pachy przy występie kabaretu Buczanki oraz kapeli podwórkowej Wiarusy.

W tym samym czasie odbywały się przed salą wiejską gry i zabawy dla dzieci w ramach festynu „Sportowe Wakacje”. Dzieci otrzymały za uczestnictwo w konkurencjach drobne upominki oraz słodycze.

Mieszkańcy bawili się do późnych godzin nocnych ma zabawie tanecznej przy muzyce zespołu Format.

Organizatorami imprezy byli: sołectwa wsi Karśnice, Nowy Białcz, Księginki, Brońsko, Ochotnicza Straż Pożarna Karśnic, Kółka Rolnicze Karśnic i Brońska, Koło Gospodyń Wiejskich z Karśnic. Organizację imprezy finansowo i rzeczowo wsparli również: Centrum Kultury w Śmiglu, Urząd Miejski Śmigla, Starostwo Powiatowe w Kościanie.